• Biuletyn Informacji Publicznej
  • tel./fax. 77 437 62 07

Rok szkolny 2023/2024

Działania zorganizowane przez Wolontariat "Klub Ośmiu" działający w naszej szkole oraz Panią Pedagog Dorotę Partyczną w roku szkolnym 2023/2024

Bezpieczna droga do szkoły 2023

Wraz z początkiem roku szkolnego ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”
W naszej szkole jak co roku zostały zorganizowane takie zajęcia przez pedagoga szkolnego p. Dorotę Partyczną dla klasy Ia i Ib SP. Zajęcia przeprowadziła pani Monika Łyko z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, która omówiła mówiła podstawowe reguły poruszania się po drodze.

➡️Przypomniała dzieciom zasady przechodzenia przez jezdnię oraz właściwego zachowania się podczas jazdy samochodem.

➡️Ponadto uświadomiła najmłodszym z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły.

➡️Bardzo ważnym elementem pogadani było uświadomienie dzieciom jak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych na plecaku czy też odzieży.

Nasi uczniowie mogli również poćwiczyć znajomość znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej w przywiezionym miasteczku drogowym, poznać maskotkę policyjną o imieniu Prudek oraz wsiąść do radiowozu.
Poza zdobytą wiedzą nasi uczniowie świetnie się bawili co można zobaczyć na zdjęciach poniżej

Tydzień zdrowia psychicznego

W październiku w naszej szkole został zorganizowany TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO, którego koordynatorem był pedagog szkolny wraz z wolontariatem „ Klub Ośmiu”

Podczas tego tygodnia w klasach odbyły się zajęcia nt. profilaktyki zdrowia psychicznego z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym. Uczniowie dowiedzieli się co to jest zdrowie psychiczne i jak o nie dbać, zdobyli wiedzę dot. czynników ryzyka oraz czynników chroniących zdrowie psychiczne, mieli możliwość przeanalizowania swojego codziennego funkcjonowania, biorąc pod uwagę dbałość o własne zdrowie psychiczne.

Wolontariuszki ze szkolnego „Klubu Ośmiu” zrobiły tablicę, która została umieszczona na szkolnym korytarzu ze wskazówkami jak dbać o nasze zdrowie psychiczne oraz z informacjami o instytucjach, które wspierają rodziny.

15 października na całym świecie obchodzony jest również Światowy Dzień Owoców i Warzyw, który w naszej szkole realizowany był w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego w klasach 1 a i 1 b. Wspomniane święto jest doskonałą okazją do tego, aby zwrócić uwagę uczniom na rolę warzyw i owoców w diecie.

Spotkanie dla klas siódmych na temat Odpowiedzialności karnej

Dnia 13.10.2023r odbyło się spotkanie dla klas VII a i VII b nt. „Odpowiedzialności karnej”

Uczniowie dowiedzieli się, czym jest demoralizacja i jakie zachowania możemy do niej zaliczyć. Pani Policjantka przypomniała wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegła także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak nadzór kuratora bądź skierowanie sprawy do sądu rodzinnego. Szczególną uwagę zwróciła na odpowiedzialność prawną nieletnich, agresje i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz na zasady obowiązujące w szkole i poza nią. Poruszyła także temat bezpodstawnych oraz fałszywych oskarżeń wobec innych osób i konsekwencji z nimi związanych.

Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej za co bardzo dziękujemy Pani Monice Łyko – policjantce z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Szkoła pamięta 2023

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta 2023". Jest to przedsięwzięcie pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Odbywa się w okresie, w którym wspomina się zarówno bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

W ramach projektu #Szkołapamięta2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach poświęconych tej tematyce, klasa VIIb wykonała prezentacje multimedialne, uczniowie klasy VIb wykonali plakaty zaś uczniowie klas II naszej szkoły narysowały piękne portrety świętych. Uczniowie klasy VIIa odwiedzili pobliski cmentarz- porządkowali zaniedbane groby, zapalili znicze oraz oddali hołd zmarłym.

Dzięki akcji „Szkoła pamięta” dzieci i młodzież uczy się nie tylko szacunku do polskiej tradycji, ale również pielęgnują w sobie miłość do ojczyzny i pamięć historyczną.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2023 ©