• Biuletyn Informacji Publicznej
  • tel./fax. 77 437 62 07

Baza szkoły

Szkoła Podstawowa w Lubrzy funkcjonuje na bardzo dobrych warunkach. Nauka odbywa się na jedną zmianę, uczniów zorganizowanych jest w 13 oddziałach. Placówka ma do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią multimedialną, świetlice, stołówkę, salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne i duży zielony teren wokół szkoły.

Szkoła jest przyjazna uczniom, dbająca o wszechstronny ich rozwój i wychowanie. Kultywuje tradycje przekazane przez poprzedników. Ogromną wagę przywiązuje do jakości kształcenia. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach sportowych.

Rozwijamy wrażliwość uczniów na drugiego człowieka tak, aby chcieli i potrafili pomagać słabszym, szanowali dorosłych, doceniali ich pracę oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń. Staramy się rozwijać talenty artystyczne, uczymy sztuki rozwiązywania problemów na drodze zgody, negocjacji i kompromisu. Realizujemy projekty unijne rozwijające zainteresowania uczniów .
Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy nawiązuje treściami do realiów szkoły i potrzeb środowiska, co gwarantuje efektywność edukacji.

Staramy się aby rozwój osobowy ucznia przebiegał we wszystkich wymiarach: intelektualnym, estetycznym, moralnym i duchowym, bo jak o jak powiedział Jan Paweł II "W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być, nie tylko z drugim ale i dla drugich".

W szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły jest nauczyciel, ale dumą są jej absolwenci . Dumą naszej szkoły są absolwenci, którzy odpowiednio przygotowani, dobrze radzą sobie pokonując w kolejnych etapach edukacji, zdobywając wymarzone zawody oraz zajmując znaczące pozycje w społeczeństwie.
Należy oddać szacunek i podziękować wszystkim pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty,  którzy w przeszłości i teraz oprócz zapału i pracy wkładali również swoje serce w realizację powołania.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wycieczki po naszej szkole przygotowanej przez naszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 pod linkiem: Nasza szkoła

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2024 ©