• tel./fax. 77 437 62 07

Mistrzowie Wiedzy Pożarniczej

Mistrzowie Wiedzy Pożarniczej Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy

Turniej wiedzy Pożarniczej ?Młodzież zapobiega pożarom? cieszy się w naszej szkole dużą popularnością. Corocznie na etapie szkolnym uczestniczy ponad 60 uczniów począwszy od klasy V SP do III Gimnazjum.

Do turnieju uczniowie przygotowują się indywidualnie oraz na zajęciach dodatkowych pod opieką i kierunkiem nauczycielki zajęć technicznych Marii Chałupnik. Od wielu lat przygotowuje uczniów do turnieju dostarczając materiały: testy, czasopisma strażackie, udostępniając pracownie komputerową wykorzystując Internet oraz organizując wycieczki do straży celem poznania sprzętu pożarniczego i jego obsługi. Na bieżąco trzeba sprawdzać ustawy i rozporządzenia bo przepisy się  zmieniają.

Uczniowie naszej szkoły w poprzednich latach osiągali sukcesy biorąc udział w finale wojewódzkim  i centralnym. Niektórzy kontynuują tradycje rodzinne, wielopokoleniowe. Kończąc  gimnazjum również biorą udział w turnieju w III grupie wiekowej- szkół średnich zajmując czołowe miejsca.

Turniej pożarniczy spełnia ważną rolę edukacyjną. Udział w nim zachęca do poznania zasad postepowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Młodzież zachęcają również wartościowe nagrody fundowane prze władze gminne, powiatowe i Związki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W tym roku szkolnym uczniowie również zajęli wysokie miejsca zarówno na etapie gminnym jak i powiatowym. Uczniowie z największą ilością punktów po części pisemnej uczestniczyli w części ustnej, po której wyłoniono zwycięzców.

Końcowe wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:

Etap gminny:

  • I grupa wiekowa:
  • I miejsce- Mateusz Galler, uczeń VI klasy SP
  • II grupa wiekowa:
  • I miejsce- Paweł Mroczek, uczeń III klasy gimnazjum
  • II miejsce- Kacper Figura uczeń I klasy gimnazjum
  • III miejsce, Andrea Galler, uczennica III klasy gimnazjum

Etap powiatowy:

I grupa wiekowa:

  • III miejsce Mateusz Galler

 

II grupa wiekowa:

  • III miejsce Andrea Galler
  • IV miejsce Paweł Mroczek

Zdobywcy pierwszych III miejsc otrzymali nagrody w postaci dyplomów, sprzętu elektronicznego, plecaków i piłek.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w turnieju pożarniczym  w następnym roku szkolnym.

Maria Chałupnik

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2019 ©